SPECIALIST IN BOUTIQUE MAATWERKREIZEN & LUXE VAKANTIES

Disclaimer

Kamer van Koophandel

Unique Hideaways staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17283210.

Inhoud

De door Unique Hideaways verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Babymoon te mogen claimen of te veronderstellen.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Unique Hideaways kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Unique Hideaways en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Unique Hideaways aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Unique Hideaways worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Unique Hideaways.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Unique Hideaways omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.