SPECIALIST IN BOUTIQUE MAATWERKREIZEN & LUXE VAKANTIES

ALGEMENE VOORWAARDEN
Unique Hideaways, Anouk Verhoeven is zelfstandig ondernemer en aangesloten bij United Travel; de franchiseorganisatie voor zelfstandige reisadviseurs. Alle boekingen worden ondergebracht bij United Travel (ANVR 5471 en SGR 3642). Je boekt bij en betaalt aan United Travel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152. 

ANVR Reizigersvoorwaarden 
United Travel (KvK 59901152) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor de printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Klik hier voor de ANVR brochure.
Klik hier voor het ANVR Certificaat van United Travel.

Wanneer je een reis bij Unique Hideaways boekt heb je kennis genomen van en ben je akkoord gegaan met de ANVR-reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Unique Hideaways Reisvoorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door Unique Hideaways zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Voorwaarden reisvoorstel
Onze reisvoorstellen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van prijs- en koerswijzigingen en kennelijke fouten. Op het moment van boeken kan de definitieve reissom afwijken. 

Geldigheid Reisvoorstel / offerte
Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking, betaling en reisbescheiden
Na akkoord wordt de reis definitief vastgelegd en wordt de boekingsbevestiging per e-mail toegestuurd. De reisbescheiden worden ca. een week voor vertrek per e-mail verstuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaald hotel of onderdeel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn.

De factuur voor vluchten wordt bij de boekingsbevestiging meegestuurd. Van de vluchten dient 100% direct te worden voldaan. De aanbetaling van het landarrangement van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies, tenzij anders is vermeld. 

Wij verzoeken je de aanbetaling binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de betaling dien je 8 weken voor vertrek te hebben voldaan. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De boekingskosten bedragen € 49,00 per boeking.

Annulering vluchten
Wanneer de reiziger de benodigde internationale vlucht boekt via Unique Hideaways worden deze geboekt in een geautomatiseerd boekingssysteem en vervolgens elektronisch doorgeven aan onze eigen IATA (vluchten) afdeling. Voor het annuleren van vluchten brengen wij 100 % van de vluchtfactuur in rekening.

Omboeken landarrangement naar latere datum 
Bij reizen die worden omgeboekt naar een latere datum (en eventueel een andere bestemming), geldt de datum van omboeking als peildatum voor een eventuele latere annulering. In het geval deze reis op een later moment alsnog geannuleerd wordt, gelden dezelfde annuleringskosten als wanneer de reis op de datum van omboeking geannuleerd was. 

Wijziging door de reiziger
Wanneer de reiziger na boeking de reis wil aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Unique Hideaways wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Unique Hideaways zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a € 35,- per wijziging. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Paspoorten, visa en gezondheid
Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort.

Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie in onze boekingsbevestiging of op de website. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij het hebben van een reisverzekering met medische dekking verplicht.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
United Travel (KvK nr 59901152) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
United Travel (KvK nr. 59901152) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

• (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Annuleringsvoorwaarden
Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd brengt Unique Hideaways u naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, verzekeringspremies en Calamiteitenfonds, de volgende annuleringskosten in rekening indien er geen afwijkende voorwaarden zijn afgesproken:

  • Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
  • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

N.B.: Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt Unique Hideaways mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Enkele hotels en luchtvaartmaatschappijen hanteren strengere, afwijkende annuleringsvoorwaarden. Wij zullen deze kosten overeenkomstig doorbelasten.

Fijne reis gewenst!